parallax background

Psykisk och mental ohälsa idag. Fakta, tips och råd

Behandlingsmetoder vid psykisk sjukdom och mental ohälsa
maj 6, 2014

Det moderna samhället ställer allt högre krav på individen. Tidspress och utanförskap leder till att fler och fler upplever stress, depression, ångest, sorg med mera. Här presenteras några av de mer vanliga problemen.

 
D epression i olika former blir vanligare och vanligare. Att känna sig låg och nedstämd är inte samma sak som att känna och uppleva en depression. Rent generellt för psykiska sjukdomar och tillstånd gäller att de inte är lika enkla att diagnosticera som fysiska sjukdomar. Det gäller även depression, men det finns dock diagnoskriterier. Man säger att cirka 50% av alla kvinnor och 1/3 av alla män någon gång drabbas av depression i livet. De vanligaste orsakerna, vad som utlöser depression, är exempelvis att drabbas av sjukdom, dödsfall eller skilsmässa. Det går nästan alltid att få behandling och hjälp för dig som drabbats av en depression.

Ä tstörningar Ätstörningar är en mental sjukdom som många, främst kvinnor men idag fler och fler män, som innebär ett mycket problematiskt förhållande till sin kropp och till att inta föda och dryck. Man delar upp ätstörningar i olika grupper som specificeras nedan. Anorexi - En person som lider av anorexi har en skev kroppsbild och svälter sig själv. Dessutom har personer med anorexi en stor viktfobi och oerhörd rädsla över att gå upp i vikt. En anorektiker är underviktig. Bulimi - En bulimiker vill gå ner i vikt men på grund av självsvält så leder detta till hetsätning som sedan kompenseras med kräkning, laxeringsmedel, träning eller mer bantning/svält.


 
Å ngest eller ångestsyndrom är troligen det som är vanligast att drabbas av. Man räknar idag med att cirka 10% av Sveriges befolkning är påverkad, drabbad, av ångest. De former av ångest som ingår i begreppet ångest syndrom är; panikångest, generell ångest, olika fobier samt tvångstankar och syndrom (OCD). Definition av generell ångest Tyvärr är det vanligt idag att individer drabba av ångest. Symptomen på ångest är en känsla av att något katastrofalt kommer att hända. Rent fysiskt innebär ångest att hjärtat börjar slå snabbare, man svettas, man upplever en känsla av en klump i magen och i halsen. En del individer får dessutom svårare att andas. Panikångest - Panikångest är en attack av extrem ångest. Panikångest kan kännas väldigt obehagligt men det är inte farligt. Ofta börjar det med ett tryck över bröstet, kvävningskänslor, svettningar, darrningar, illamående och frossa. Den som drabbats av en panikångestattack behöver förstå att inte är farligt och att det kommer att gå över även om det inte upplevs på detta vis. Social fobi - Social fobi innebär att du är rädd för att synas och bli uppmärksammad. En person med social fobi (ångestsyndrom) upplever att det att det är jobbigt med nya människor och olika typer av gruppkontakter. En person med social fobi kan på sikt utveckla mycket stark ångest. Tvångssyndrom (OCD) - Tvångssyndrom eller som det också kallas OCD (obsessive compulsive disorder) betyder att du har väldiga problem med tvångsmässigt beteende.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *