Cepi.nuCepi.nu är en oberoende hemsida med information om mental ohälsa och psykiska sjukdomar. Du som är drabbad eller du som är anhörig till någon som drabbats av oro, depression, psykisk stress, utmattning, social fobi, ångest eller liknande kan hitta information och få guidning här på cepi.nu

Kort om Cepi.nu

C epi.nu verkar i hela Sverige och mået är att sprida kunskap om vad mental ohälsa är samt ge guider och riktlinjer för den som drabbats. Oro, ångest, depression, social fobi och utmattningssyndrom är idag, tyvärr, vanligare och vanligare.

Den som drabbats lider inte bara av sin sjukdom, sitt tillstånd, utan även av bieffekter som socialt utanförskap, förlorad arbetstillfälle, sämre ekonomi med mera. Vi strävar efter att få ett friskare och sundare Sverige med mindre mental ohälsa samt psykiska sjukdomar.

Quisque lorem tortor

Curabitur et ligula

K ontkta oss på Cepi. Cepi.nu är en onlinebaserad och virtuell samt ständigt utvecklande organisation. Vi har inga fasta arbetsplatser utan rör oss där det senaste sker. Kontakta oss genom att maila: info@cepi.nu